Technische commissie

De technische commissie bestaat uit;
Dennis Bastiaans
Huub Vogels
Anne Cornelissen
Mari-jan van Koulil

De technische commissie heeft twee belangrijke doelen:

-alles in goede banen te leiden, op het gebied van wedstrijden, trainers, trainingsdagen/tijden.
– zorgen dat de sfeer goed is in een team en naar de trainer en coach.
De taken van de TC bestaan uit oa;

 

 • Heeft contact met de trainers en eventueel coaches
 • Organiseert periodiek een trainersoverleg
 • Geeft advies in het aanstellen van het technisch kader (trainers en coaches) en werft deze na
  goedkeuring;
 • Is verantwoordelijk voor de teamindelingen (na overleg met de trainers en coaches)
  • Is verantwoordelijk voor de indeling van trainingsdagen en trainingsuren
 • Zorgt voor het uitzetten van de technische lijn binnen de vereniging
  • Heeft functioneringsgesprekken met trainers
  •   Is het aanspreekpunt voor trainers en coaches
  •   Is het aanspreekpunt en een klankbord voor de leden binnen de diverse geledingen over diverse zaken (denk hierbij aan problemen in de relationele sfeer tussen trainer en speler, of op volleybal technisch gebied).
  •   Geeft terugkoppeling naar het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
  •   Bewaakt de continuïteit en de opbouw van leden binnen de club.
  •   Afstemming met jeugdcommissie binnen de tc (doorstroming jeugd)
 • Voert bestuursbesluiten uit aangaande de diverse geledingen (senioren, recreanten, aspiranten, mini’s)

 

Omdat de taken zo verschillend zijn, hebben we ze ondergebracht onder verschillende commissies. Deze zijn;

 1. Voorzitter technische commissie (Mari-jan)
 2. Secretaris technische commissie (Huub)
 3. Technische coördinator senioren (Mari-jan/ Lotte/ Kim)
 4. Technische coördinator aspiranten (JC)
 5. Technische coördinator mini’s (JC)
 6. Technische coördinator recreanten (Dennis/Huub)
 7. Coördinator wedstrijdzaken (Hennie)
 8. Scheidrechtercoördinator (Mari-jan/ Marlies)

Tot slot: Heb je een tip voor de TC, zit je iets dwars, of misschien is de TC wel iets voor jouw, laat het even weten aan een van hierboven genoemde mensen.