Technische commissie

De technische commissie ( TC ) van VCP bestaat momenteel uit:

 • Hans Lange, Hans tel. 384487
 • Hennie Teurlinx, Hennie tel. 384565
 • Huub Vogels, Huub tel. 383232
 • Mari-Jan van Koulil is het aanspreekpunt voor de scheidsrechters: Mari-Jan


 • De TC heeft de volgende doelen:

 • Zorgen dat ieder VCP lid op het juiste niveau kan volleyballen.
 • Zorgen voor geschikte trainers en coaches.
 • Zorgen dat de spelsystemen van laag naar hoog op elkaar aansluiten.
 • Informatie verzorging naar de spelers.
 • Zorgen voor opleiding van clubtrainers en clubcoaches.
 • Zorgen dat we voldoende scheidsrechters hebben.

 • Binnen de technische commissie ( TC ) hebben we de volgende taakverdeling afgesproken:

 • Trainers en trainingstijden: Huub
 • Scheidsrechters: Hennie
 • Contactpersoon jeugdcommissie, mini’s meisjes/jongens B en C: Hennie
 • Contactpersoon Dames en mutaties: Hennie
 • Opleidingen trainers: Huub en Hans
 • Opleidingen scheidsrechters: Hennie en Mari-Jan van Koulil

 • De samenstelling van de commissie en de taakverdelingen is sinds vorig seizoen enigszins aangepast. Zo heeft Anita de commissie verlaten en is Jackie hiervoor in de plaats gekomen. Dit seizoen zijn er drie nieuwe trainers aangesteld binnen VCP. Dat is natuurlijk erg veel voor onze vereniging en geeft de nodige aanloopproblemen maar brengt ook weer nieuw elan en enthousiasme met zich mee.

  Dit seizoen hebben zich maar liefst 9 meisjes zich opgegeven om hulptrainster te worden. Wij zijn natuurlijk bijzonder verheugd met deze grote belangstelling. In het najaar zullen de eerste bijeenkomsten zijn om onze (hulp)trainers (verder) te scholen. De opleiding wordt gegeven door John en Pleun.

  Begin dit seizoen hebben we helaas een recreanten herenteam uit de competitie terug moeten trekken wegens een te lage bezetting. De overgebleven heren zijn verdeeld over de andere teams. Het is wel de bedoeling dat we toch weer met deze heren is de leeftijdscategorie van 16-25 jaar een team gaan vormen maar of dat gaat lukken is nog niet duidelijk.

  Tot slot: Heb je een tip voor de TC, zit je iets dwars, of misschien is de TC wel iets voor jouw, laat het even weten aan een van hierboven genoemde mensen.