Jeugdcommissie

De jeugdcommissie (JC) bestaat momenteel uit:

De jeugdcommissie heeft de volgende doelen:

 • Streven dat alle jeugdleden (cmv en aspiranten) volleyballen leuk vinden.
 • Jeugd en ouders informeren over wedstrijden, trainingen en nevenactiviteiten.
 • Op de hoogte zijn van het Nevobo-gebeuren m.b.t. de jeugd.
 • Alle signalen van jeugd en ouders oppikken en verwerken.
 • Afwisselende nevenactiviteiten bieden.
 • Aantrekken van nieuwe leden.
 • Zorgdragen voor vaste coaches van alle teams.

Taken die hieruit voort komen:

 • Ernaar streven dat teamindelingen zo gemaakt zijn dat iedereen in de juiste leeftijdscategorie speelt en zich thuis voelt in het team. (Dit in samenspraak met train(st)ers, en TC.)
 • Informatie- en evaluatiemomenten organiseren.
 • Contacten onderhouden met Nevobo, de evaluatievergadering van de Nevobo bezoeken en bekend zijn met de Nevobo-site.
 • Het organiseren van de door de Nevobo aangegeven toernooitjes.
 • Nevenactiviteiten organiseren en aanpassen naar behoeften.
 • Wedstrijdschema’s verzorgen.
 • Zorgdragen dat tijdens wedstrijden alle benodigdheden aanwezig zijn.
 • Ledenwerving.
 • Coaches benaderen en aansturen.
 • Overleg onderhouden tussen jeugdcommissie, technisch commissie en bestuur.

De taakverdeling is als volgt:

 • Contacten Nevobo: Milou Hubers
 • Contacten Bestuur en TC VCP: Judith Versleijen
 • Contactpersoon CMV nivo 1,2 en 3: Evi Bongers
 • Contactpersoon CMV nivo 4, 5 en 6: Chantal Cornelissen
 • Contactpersoon aspiranten C en B: Ardy van Duynhoven
 • Ondersteunend: Pleun Lange

Voor tips, op- of aanmerkingen laat het ons weten via jeugdcommissie@vcp-oploo.nl of neem contact op met bovenstaande personen.