Jeugdcommissie

De jeugdcommissie (JC) bestaat momenteel uit:

 • Evi Bongers; 06-45097473 & 0485-383471 ;  coördinator niveau 1,2 & 3.
 • Chantal Cornelissen; 0485- 384757 contactpersoon bestuur en TC.
 • Ardy van Duijnhoven; 0485- 381960;coördinator aspiranten
 • Pleun Lange; 384487; organisator clinics
 • Anja van Lanen: 0485-324341 coördinator niveau 4,5 & 6.
 • Lizzy Bens: 06-18943849 Nevobo taken.

De jeugdcommissie heeft de volgende doelen:

 • Streven dat alle jeugdleden (cmv en aspiranten) volleyballen leuk vinden.
 • Jeugd en ouders informeren over wedstrijden, trainingen en nevenactiviteiten.
 • Op de hoogte zijn van het Nevobo-gebeuren m.b.t. de jeugd.
 • Alle signalen van jeugd en ouders oppikken en verwerken.
 • Afwisselende nevenactiviteiten bieden.
 • Aantrekken van nieuwe leden.
 • Zorgdragen voor vaste coaches van alle teams.

Taken die hieruit voort komen:

 • Ernaar streven dat teamindelingen zo gemaakt zijn dat iedereen in de juiste leeftijdscategorie speelt en zich thuis voelt in het team. (Dit in samenspraak met train(st)ers, en TC.)
 • Informatie- en evaluatiemomenten organiseren.
 • Contacten onderhouden met Nevobo, de evaluatievergadering van de Nevobo bezoeken en bekend zijn met de Nevobo-site.
 • Het organiseren van de door de Nevobo aangegeven toernooitjes.
 • Nevenactiviteiten organiseren en aanpassen naar behoeften.
 • Wedstrijdschema’s verzorgen.
 • Zorgdragen dat tijdens wedstrijden alle benodigdheden aanwezig zijn.
 • Ledenwerving.
 • Coaches benaderen en aansturen.
 • Overleg onderhouden tussen jeugdcommissie, technisch commissie en bestuur.

 

Voor tips, op- of aanmerkingen laat het ons weten via jeugdcommissie@vcp-oploo.nl of neem contact op met bovenstaande personen.